Visie

Het alledaagse van nu keert op een dag niet terug. De patronen en stromingen die aan de basis staan van de wijze waarop onze samenleving in het riviergebied van Nederland is ingericht, hebben zich niet vanzelfsprekend zo gevormd. De basis van deze patronen is ontstaan in het verleden en bepaalt voor een groot deel ons huidige leven. Daarom is vastlegging (van het verleden) van deze patronen zo belangrijk voor onze bewustwording en geven daarmee een duiding aan onze toekomst.

Missie

De Stichting Rivierenland in Beweging wil, in samenwerking, een fundamentele bijdrage leveren aan de bewustwording van culturele, maatschappelijke en natuurlijke veranderingen in het rivierengebied van Nederland.

Belofte

De vastlegging van het alledaagse van nu, verwondert het morgen en brengt richting aan de toekomst.

© 2017 Copyright - Stichting Rivierenland in Beweging